Burner F.B.R. G Series

เครื่องพ่นไฟ F.B.R. รุ่น G Series เครื่องพ่นไฟคุณภาพสูง สินค้านำเข้าจากประเทศอิตาลี เป็นเครื่องพ่นไฟแบบใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง มีความแข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรม งานบอยเลอร์ ตู้อบขนาดต่างๆ เครื่องพ่นไฟแบบ G Series มีจำหน่ายให้เลือกใช้งานหลายรุ่น ทั้งแบบ 1 Stage และแบบ 2 Stages

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Burner F.B.R. G Series

SPECIFICATION

1 Stage 1 Stage from 14 up to 236 kW
kg/h kW Phase
min max min max
G 0S 2001/2003* – G 0H 2001/2003 2 3,3 23,7 39,1 1F
G 0S 2001/2003* 1.2 3,1 14,2 36,7
G 1S 2001/2003* – G 1H 2001/2003 G 1R 2001/2003* 2 5 23,7 59,2
G 2S MAXI* – G 2H MAXI 4 9,8 47,3 116
G X3S – G X3H 7 15 83 178
G X4S – G X4H 10 20 118 236
* Available also in Low NOx Version
2 Stage 2 Stage from 23 up to 236 kW
kg/h kW Phase
min max min max
G 1.22 2001 2 5 23,7 59,2 1F
G 2.22 MAXI 4 9,8 47,3 116
G X 3.22 7 15 83 178
G X 4.22 10 20 118 236

Brand

F.B.R

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้คุกกี้

                 ต้องการติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารบริการ/ผลิตภัณฑ์/โปรโมชั่นดีๆ จากเมคคานิก้า ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลดังนี้ อ่านเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการดังกล่าว เมคคานิก้า ขออนุญาตเก็บและใช้ข้อมูล Cookie ของท่านด้วย

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้คุกกี้

                 ต้องการติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารบริการ/ผลิตภัณฑ์/โปรโมชั่นดีๆ จากเมคคานิก้า ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลดังนี้ อ่านเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการดังกล่าว เมคคานิก้า ขออนุญาตเก็บและใช้ข้อมูล Cookie ของท่านด้วย